Utvalgte deler av kursmaterialet er også tilgjengelig som online selvstudiekurs, med videoer, tekst, hands-on lab og quiz. Følgende moduler, hver ca 3 timer, er tilgjengelig:

  • Introduction to Apache Solr
  • Solr Developer II
  • Solr Operational procedures II

Vi benytter typisk også en eller flere av disse modulene som del av de ordinære kursene. For eksempel kan kursdeltakere bli bedt om å fullføre intro-kurset online før et klasseroms-kurs starter. Det gir også mulighet til å repetere eller fylle inn hvis man har gått glipp av deler av et live kurs.

Få en smakebit og gratis kapitler på online.solrtraining.com hvor du også vil finne fullstendig oversikt over kapitlene for hvert kurs.

NB: Vi tilbyr foreløpig ikke komplette kurs på kun video.