Siden 2018 har vi tilbudt kurs både i tradisjonelt klasserom og online gjennom et virtuelt klasserom. Innholdet i kurset er nøyaktig det samme, og undervisningen er i sanntid med en instruktør som du kan se og stille spørsmål til, akkurat som i et vanlig klasserom.

Vi bruker GotoTraining.com programmet for å garantere en rik Virtuell Klasserom opplevelse, med krystallklar video, lyd og skjermdeling, og studentene får tilgang til verktøy som virtuelt WhiteBoard, “rekk opp hånda” knapp, chat med instruktør, i tillegg til video og lyd.

De virtuelle kursene har 3 timer lange sesjoner, 2-3 ganger per uke, så kurset er spredt over et lengre tidsrom, noe som har flere fordeler:

  • La innholdet synke for bedre læring
  • Få tid til å praktisere det du har lært mellom timene
  • Behøver ikke være borte fra jobb i flere dager
  • Kombiner kursing med pågående prosjekter
  • Studer fra hvor du vil, eliminer reising
  • Få tilgang til selvstudie-kurs online

Så nå har du et valg; vanlig klasserom eller live virtuelt klasserom. Samme innhold, samme instruktør 🙂 Innhold og priser finnes på forsiden.

Fortell oss hva du behøver, så tar vi kontakt snart:


General inquiryDeveloper trainingOPS trainingTailored trainingConsulting / troubleshooting / tuning / feature development