Jan er Apache Lucene/Solr committer og PMC-medlem, og har  mer enn 22 års profesjonell erfaring innenfor IT og Telecom. Blant annet var han blant FAST’s første konsulenter på verdensbasis. Jan driver idag konsulentfirmaet Cominvent AS, som leverer konsulenttjenester og kurs innen stor-skala søk.

Gjennom sin karriere har Jan dyp erfaring med kursing, programvare-utvikling, IT-arkitektur, teknisk salgstøtte, senior-konsulent, gründer, CTO og daglig leder.

Ved siden av å få presentert kursmaterialet på en levende og interaktiv måte, vil du finne ut at Jan øser av mer enn 10 års erfaring med ulike typer enterprise søk, og kan svare i dybden på selv de mest komplekse spørsmål.

Jan har også en pasjon for å reise til rare steder, stå snowboard og utforske det siste innenfor teknologi.

Se mer på www.cominvent.com